Fjordkraft AS - TrønderEnergi Marked AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Fjordkraft AS (org.nr. 976944682) erverver 100% av aksjene i TrønderEnergi Marked AS (org.nr. 993385565)

Berørte markeder:

Energimarkedet

Sist endret: