Insula AS - Apetit Kala OY / Maritim Food AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Insula AS (org.nr. 960 756 932) erverer enekontroll i deler av virksomheten er Apetit Kala OY (org.nr. 0877766-6) og Maritim Seafood AS (org.nr. 959 738 769).

Berørte markeder:

Fiskematprodukter

Sist endret: