Mestergruppen AS - Pretre AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Mestergruppen AS (org.nr. 928 050 475) erverver 100 % av aksjene i Pretre AS (org.nr. 884 647 762)

Berørte markeder:

Prefabrikerte takstoler, bjelkelag og precut.

Sist endret: