Polygon AS - Skadegruppen AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Polygon AS (org.nr. 915 229 115) erverver 100 % av aksjene i Skadegruppen AS (org.nr. 943 578 524)

Berørte markeder:

Skadesanering og gjenoppbygging

Sist endret: