Saint-Gobain Produits pour la Construction SAS - GLAVA AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Saint-Gobain Produits pour la Construction SAS (org.nr. 500 168 448 RCS Nanterre) erverver 83% av aksjene i GLAVA AS (org.nr. 912 008 754) og oppnår derved enekontroll i selskapet

Berørte markeder:

Bygningsprodukter

Sist endret: