Samskip / Nor Lines AS - deler av virksomheten i Nor Lines AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Nor Lines AS (org.nr. 919177365, nyopprettet selskap med samme navn som selskapet som selger virksomheten i denne transaksjonen) erverver deler av virksomheten i Nor Lines AS (org.nr. 981099516)

Berørte markeder:

Rutegående godstransportsystem på vei, bane og sjø først og fremst innenlands i Norge

Sist endret: