St1 Norge AS - Statoil Fuel & Retail Marine AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

St1 Norge AS (org.nr. 913 285 670) kjøper samtlige aksjer i Statoil Fuel & Retail Marine AS (org.nr. 930 448 494)

Berørte markeder:

Salg av marin gassolje

Sist endret: