Tryg Forsikring A/S - OBOS Forsikring AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Tryg Forsikring A/S (org.nr. 989563521) erverver 100% av aksjene i OBOS Forsikring AS (org.nr. 982422205)

Berørte markeder:

Skadeforsikring

Sist endret: