Tryg Forsikring A/S - Troll Forsikring AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Tryg Forsikring A/S (org.nr. 989563521) kjøper aksjene i Troll Forsikring AS (org.nr. 991226281)

Berørte markeder:

Skadeforsikring

Sist endret: