Veidekke Entreprenør AS - Grande Entreprenør AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Veidekke Entreprenør AS (org.nr. 984 024 290) erverver 80 % av aksjene i Grande Entreprenør AS (org.nr. 912 051 625)

 

Berørte markeder:

Konstruksjon og bygging av bolig- og næringsbygg

Sist endret: