Ventistål AS - Thermo Control AS

Dato mottatt:

Foretakene og foretakssammenslutningen:

Ventistål AS (org.nr 876 859 122) erverver 50,1 % av aksjene i Thermo Control AS (org.nr. 979 439 334).

Berørte markeder:

Kjølesystemer

Sist endret: