Organisering og leiing

  

Kontaktinformasjon og pressebilete »

 

Marknadsavdelingane sine ansvarsområde

 

Marknadsavdeling for finans og kommunikasjon

Gjermund Nese
avdelingsdirektør

Nestleiar:
Vegard Aandal-Nilsen

Bank
Forsikring
Samferdsel
Telekommunikasjon
Media
Marknadsavdeling for bygg industri og energi

Øyvind Nilssen
fungerande avdelingsdirektør

Rebekka Søvik
fungerande nestleiar

Industri
Bygg og anlegg
Energi/kraft
Avfall/retur/miljø
Olje, drivstoff og gass
Bil og motor
Marknadsavdeling for mat, handel og helse

Beate Milford Berrefjord
fungerande avdelingsdirektør

 

Landbruk
Fiske
Daglegvareleverandørar
Daglegvarehandel
Annan detaljhandel
Helse
Diverse tenester

 

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør