Organisering og leiing

  

Kontaktinformasjon og pressebilete »

 

Marknadsavdelingane sine ansvarsområde

 

Marknadsavdeling for finans og kommunikasjon

Gjermund Nese
avdelingsdirektør

Nestleiar:
Vegard Aandal-Nilsen

Bank
Forsikring
Samferdsel
Telekommunikasjon
Media
Marknadsavdeling for bygg industri og energi

Hanne Dahl Amundsen
avdelingsdirektør

fungerande nestleiar:
Øyvind Nilssen

Industri
Bygg og anlegg
Energi/kraft
Avfall/retur/miljø
Olje, drivstoff og gass
Bil og motor
Marknadsavdeling for mat, handel og helse

Magnus Gabrielsen
avdelingsdirektør

Nestleiar:
Beate Milford Berrefjord

Landbruk
Fiske
Daglegvareleverandørar
Daglegvarehandel
Annan detaljhandel
Helse
Diverse tenester

 

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør