Brosjyrar

     

Konkurransetilsynet 2016-2017
Det er stor bredde i håndhevingen av konkurranseloven i 2016. Det spenner fra ferge til skog, pizza, slam og mobiltelefoni, og det inkluderer alle de tre sentrale lovbestemmelsene i konkurranseloven.

         
     

Konkurransetilsynet 2014–2015
I denne brosjyren kan du lese om rekordmange bevissikringar og ein streng fusjonskontoll. Konkurransetilsynet hatt høg aktivitet i 2014. Det er gjennomført seks bevissikringar og tilsynet har hatt ti pågåande etterforskingssaker i tillegg til to saker om ulovleg samarbeid i rettsapparatet.

         
     

Din bil – ditt verkstedsval 
Denne brosjyren bygger på en større rapport som Konkurransetilsynet har utgitt i september 2013. Brosjyren gir deg kortfattet informasjon om hvilke valgmuligheter du som bileier har, og du vil finne en del praktiske råd rundt valg av verksted.

         
         
         
Sist endret:

Ansvarleg for denne sida: Kommunikasjonsdirektør