Nordiske rapportar

       
       
       

A Vision for Competition - Competition Policy towerds 2020
Konkurranse og konkurransepolitikk kan stimulere til innovasjon og økonomisk vekst og bidra til økt kvalitet og effektivitet i offentlig sektor. Det går frem av en felles rapport fra de nordiske konkurransemyndighetene. 
Les mer >>

     
       

Competition Policy and Green Growth - Interactions and challenges
Velfungerende markeder og konkurranse innen rammen av fornuftig utformede miljøpolitiske virkemidler er en forutsetning for kostnadseffektiv miljøpolitikk.
Les mer >>

     
       

Competition Policy and Financial Crisis - Lessons Learned and the Way Forward
Rapporten understreker viktigheten av at konkurransepolitikken ligger fast og at konkurransereglene håndheves strengt også i krisetider.
Les mer >>

     
       
Konkurransemessige problemstillinger i apotek- og legemiddelsektoren
Erfaringsutveksling mellom nordiske konkurransemyndigheter er viktig for å styrke konkurranse i apoteksmarkedet. Det er konklusjonen i en rapport om apotekmarkedet i Norden.
Les mer >>
     
 

     

Nordic Food Markets
Prisnivået på norske matvarer er høyt sammenlignet med prisnivået i EU. Dette kommer frem i en ny rapport om de nordiske matvaremarkedene. Hovedårsaken til de høye prisene er de norske landbruksreguleringene.
Les mer >>

     
       
Competition in Nordic Retail Banking
Felles for de nordiske bankmarkedene er at de er preget av få og store aktører. Konkurransemyndighetene peker på at dette kan være et uttrykk for lav konkurranse, og anbefaler flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen for banktjenester.
Les mer >>

     
       
Capacity for Competition
Det nordiske kraftmarkedet fungerer godt, men det er rom for forbedringer. Utfordringer er blant annet knyttet til sterk eierkonsentrasjon, krysseierskap og overføringskapasitet mellom de nordiske landene. (2007)
Les mer >>
     

 

     

Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet
En ny rapport av de nordiske konkurransemyndighetene peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren. (2016)
Les mer >>

     

Publisert:
Ansvarleg for denne sida: Kommunikasjonsdirektør