Nye publikasjonar

Nedanfor ser du nokre av dei nyaste publikasjonane våre.
        Konkurransetilsynet 2017-2018
Konkurransetilsynet har hatt høy aktivitet det siste året, ikke minst på etterforskningssiden. I 2017 ble tre bevissikringer gjennomført i henholdsvis ølmarkedet, alarmmarkedet og avfallsmarkedet. Samme år har tilsynet fattet to vedtak om ulovlig samarbeid. Fire forlag ble ilagt gebyr på til sammen over 30 millioner kroner.
           
       

Konkurransetilsynet 2016-2017
Det er stor bredde i håndhevingen av konkurranseloven i 2016. Det spenner fra ferge til skog, pizza, slam og mobiltelefoni, og det inkluderer alle de tre sentrale lovbestemmelsene i konkurranseloven.
15.02.2017

           
        Konkurranseproblemer i avfallsmarkedet
En ny rapport av de nordiske konkurransemyndighetene peker på behov for økt bruk av konkurranse i avfallssektoren.
23.02.2016
           
        Sårbar konkurranse i boliglånsmarkedet
Konkurransetilsynets rapport fra mars 2015 viser at bankene har økt sin inntjening på boliglån og hatt likere rentenivå de siste årene. Markedet er sårbart for at bankene kan samordne sine renter, og tilsynet er derfor svært opptatt av at ikke bankene signaliserer fremtidige renter.
24.03.2015
           
        Drosjenæringen må få moderne rammebetingelser
Drosjenæringen er overregulert. Tiden er moden for å gi næringen rammer som bidrar til å gi et kundetilpasset, fleksibelt og moderne drosjetilbud, sier Konkurransetilsynet i en ny rapport.
20.03.2015
           
        Konkurranseproblemer for boligutvikling
En rapport fra Konkurransetilsynet fra 2015 viser at svak konkurranse er en av årsakene til at det bygges for få nye boliger og at boligprisene stiger.
10.02.2015
           
           
Sist endret:
Ansvarleg for denne sida: Kommunikasjonsdirektør