Publikasjonar

Nedanfor ser du nokre av publikasjonane våre. I menyen til venstre finn du publikasjoner etter ulike kategori.
        Konkurransetilsynet 2017-2018
Konkurransetilsynet har hatt høg aktivitet det siste året, ikkje minst på etterforskingssida. I 2017 vart det gjennomført tre bevissikringar i marknaden for øl, alarm og avfall. Same året har tilsynet fatta to vedtak om ulovleg samarbeid. Fire forlag fekk gebyr på til saman over 30 millionar kroner.
           
         

Forskingsrapportar 2016-2018
Her finn du rapportar frå ulike prosjekt som har fått midler frå det alminnelege prisreguleringsfondet.

           
        Konkurranseproblemer i avfallsmarknaden
Rapporten frå dei nordiske konkurransestyresmaktene peikar på behov for auka bruk av konkurranse i avfallssektoren.
23.02.2016
           
           
        Drosjenæringa må få moderne rammevilkår
Drosjenæringa er overregulert. Tida er moden for å gi næringa rammer som bidrar til å gje eit kundetilpassa, fleksibelt og moderne drosjetilbud, skriv Konkurransetilsynet i denne rapporten.
20.03.2015
           
           
           
Sist endret:
Ansvarleg for denne sida: Kommunikasjonsdirektør