Andre lover og regler

Konkurransetilsynet har også arbeidsoppgaver etter andre lover og regler enn konkurranseloven, pristiltaksloven og EØS-avtalens konkurranseregler for foretak.

Forskriftene etter husleiereguleringsloven Forskriftene etter husleiereguleringsloven omfatter bestemmelser om høyeste lovlige leie for førkrigsboliger i Oslo og Trondheim.

Forskrift for 2009 (pdf)
Forskrift for 2008 (pdf)
Forskrift for 2007 (pdf)
Forskrift for 2006 (pdf)
Forskrift for 2005 (pdf)
Forskrift for 2004 (pdf)
Forskrift for 2003 (pdf)
Forskrift for 2002 (pdf)  

Patentloven
Konkurransetilsynet kan etter patentloven gi andre enn den som har et patent mulighet til å ta i bruk en oppfinnelse, selv om patentinnehaveren ikke ønsker dette.

Forskrift etter luftfartsloven
Forskriften om flyselskapenes plikt til å melde inn billettpriser  har hjemmel i luftfartsloven av 1993.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør