Andre lover og regler

Konkurransetilsynet har også arbeidsoppgaver etter andre lover og regler enn konkurranseloven, pristiltaksloven og EØS-avtalens konkurranseregler for foretak.

Patentloven
Konkurransetilsynet kan etter patentloven gi andre enn den som har et patent mulighet til å ta i bruk en oppfinnelse, selv om patentinnehaveren ikke ønsker dette.

Forskrift etter luftfartsloven
Forskriften om flyselskapenes plikt til å melde inn billettpriser  har hjemmel i luftfartsloven av 1993.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør