Bransjeforeninger har et særskilt ansvar

– Bransjeforeninger må være bevisst sitt ansvar, og være svært forsiktige med å gi informasjon eller legge til rette for at medlemmene deler informasjon som kan svekke konkurransen i markedet, sier konkurransedirektør Lars Sørgard

I mars 2015 ga Konkurransetilsynet overtredelsesgebyr til en bransjeforening etter at den kom med prisanbefalinger til sine medlemmer i årene 2006 til 2011. Foreningen har videre distribuert hvilke priser de enkelte leverandørene har tilbudt medlemsbedriftene i foreningen.

Gebyret kom etter at Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring i bransjeforeningens lokaler og hos noen av medlemsbedriftene i 2011. Etterforskningen, i form av beslagsgjennomgang og forklaringsopptak, danner grunnlaget for vedtaket i saken.

– Dette er en prinsipielt viktig sak for Konkurransetilsynet. Det er viktig å synliggjøre at bransjeforeningene har et særskilt og viktig ansvar for å sørge for etterlevelse av konkurranseloven, sier Sørgard.

Tidligere har tilsynet gitt 400 000 kroner i overtredelsesgebyr etter at en forening gjentatte ganger hadde oppfordret medlemmene sine til å øke prisene.

I saker hvor Konkurransetilsynet ilegger en bransjeforening et overtredelsesgebyr, skal det ved utmålingen av gebyret tas utgangspunkt i verdien av medlemmenes omsetning knyttet til de varer og tjenester som overtredelsen direkte eller indirekte omfatter i det aktuelle geografiske området.

 

Sist endret: