drosjemarkedet.jpg

Drosje

Konkurransetilsynet justerer maksimalprisene for drosjekjøring i områder med regulerte priser.

Endring i maksimalpriser for kjøring med drosjebil fra 15. november 2017

Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnittlig 1,5 %.

De nye maksimalprisene fremgår av endringsforskriften, og ble publisert på Lovdata.no 31. oktober 2017.

Ikrafttredelse for nye takster er onsdag 15. november 2017. Drosjene står fritt til å ta lavere priser enn maksimalprisene.

Kort om reguleringen av drosjepriser
Med hjemmel i pristiltaksloven fastsetter Konkurransetilsynet maksimalpriser for drosjekjøring i områder uten konkurranse.

Reguleringen omfatter ikke områder der det er tilstrekkelig med konkurranse mellom drosjer og drosjesentraler. Dette gjelder de fleste større byene og enkelte andre tettbygde strøk. I disse områdene kan drosjene sette prisene fritt.

Drosjemarkedet i Norge er regulert av flere myndigheter, hvor Konkurransetilsynet har ansvar for prisregulering og valg av takstsystem. Drosjenæringen er i tillegg underlagt de generelle reglene i konkurranseloven. Disse håndheves av Konkurransetilsynet.

I forbindelse med ny forskrift om takstberegning ble den såkalte parallelltakst innført.

Fakta om drosjenæringen >>

Priser og takstsystem (parallelltakst) >>

Relevante myndigheter >>

Ofte stilte spørsmål >>

Sist endret:

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for finans og kommunikasjon