nordisk samarbeid.jpg

Nordisk samarbeid

En ny nordisk avtale ble undertegnet i Helsinki 8. september 2017.  Den nye avtalen innebærer at landenes konkurransemyndigheter kan innhente opplysninger og gjennomføre bevissikring på eget territorium på vegne av hverandre. Den nye avtalen utvider også det nordiske konkurransesamarbeidet geografisk. Grønland, Færøyene og Finland blir en del av samarbeidet, i tillegg til Danmark, Island, Norge og Sverige. Et styrket og utvidet nordisk konkurransesamarbeid vil bidra til mer effektiv håndheving av konkurransereglene.

Avtalen vil tidligst tre i kraft første halvdel av 2018. Den vil da erstatte avtalene om nordisk samarbeid i konkurransesaker av 16. mars 2001 og 9. april 2003. 

Avtale mellom Danmark, Sverige, Island og Norge om samarbeid i konkurransesaker (fra 2018) >> 

 

Danmark, Island og Norge inngikk i 2001 en avtale som gir konkurransemyndighetene bedre mulighet til å samarbeide i konkrete saker. Sverige slutter seg til avtalen 15. februar 2004. Gjennom avtalen har landene mulighet til å utveksle taushetsbelagt informasjon.

Sveriges tilslutningsavtale finner du under den opprinnelige avtaleteksten.

Avtale mellom Danmark, Island og Norge om samarbeid i konkurransesaker >> 

 

Publisert:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør