Film om ulovlig samarbeid

Personer som har deltatt i ulovlig samarbeid risikerer bøter eller fengsel. Konkurransetilsynet har laget en film som viser hvordan ulovlig samarbeid kan foregå og hvordan man kan komme ut av kartellet.

Den som varsler og samarbeider, vil normalt ikke bli anmeldt.

Film om ulovlig samarbeid

Sist endret: