Tips oss

 • Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling – både fra personer og fra foretak.
 • Alle tips blir vurdert
 • Tips kan sendes anonymt eller med navn

 

Mer om tips, tipsskjema og anonymitet >>

Vet du noe? Tips oss

Erling Espeskog og Vidar Erichsen er en del av Konkurrransetilsynets
etterforskningsstab og har spesiell trening i å håndtere anonyme
henvendelser.

 

Erling Espeskog,  Spesialrådgiver
Mobil: +47 948 39 809
Epost: eres@kt.no
 
   

Vidar Erichsen, Seniorrådgiver
Mobil: +47 911 29 409
Epost: vier@kt.no

 

Konkurransetilsynets bevissikringer

Listen under viser Konkurransetilsynets bevissikringer fra og med januar 2017.

       
       
År Marked Bestemmelse Status
       
       
       
2018 Bokmarkedet §10 Konkurransebegrensende samarbeid Pågår
2017         Salg av øl til serveringssteder i Norge                  §11 Misbruk av dominerende stilling Pågår 
2017 Alarm- og sikkerhetstjenester §10 Konkurransebegrensende samarbeid Pågår
2017 Innsamling av avfall i Midt - Norge §10 Konkurransebegrensende samarbeid Pågår
       
       

Kort om bevissikringer

 • Formålet med en bevissikring er å bekrefte eller avkrefte en mistanke om
  at bedriften har brutt konkurranseloven.
 • Kravet for å kunne gå på  bevissikring er at det er rimelig grunn til å anta brudd på loven.
 • Konkurransetilsynet trenger en rettslig godkjennelse for en bevissikring.
 • Konkurranseloven gir tilsynet rett til å kreve adgang til alle lokaler og steder hvor det kan finnes bevis
 • Konkurransetilsynet kan beslaglegge alle typer dokumenter og ta kopier av  innhold på digitale medier som PC-er, smarttelefoner og nettbrett.
  .
Sist endret: