Fengsel eller bot?

Personer som har deltatt i ulovlig samarbeid risikerer bøter eller fengsel. Konkurransetilsynet har utarbeidet en veileder som beskriver personlig straffansvar i kartellsaker. Den som varsler og samarbeider, vil normalt ikke bli anmeldt.

Amnesti (lempning)

Amnesti, eller den såkalte lempningsordningen, gir deg mulighet til å ta ansvar og bryte ut av et ulovlig samarbeid. Du kan unngå gebyr og straffeforfølgning.
   

 

 

 

Hva er ulovlig samarbeid?
Dersom du samarbeider med konkurrenter for eksempel om priser, oppdeling av markeder og begrensninger i produksjon eller salg, kan dette utgjøre et ulovlig samarbeid.

  Ulovlig samarbeid kan gi fengselsstraff
Konkurransetilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr på inntil 10 prosent av bedriftens årlige omsetning. Enkeltpersoner risikerer fengselsstraff inntil 3 år. Ved særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 6 år anvendes. Bedriften kan også risikere et omdømmetap.
   
  Lempningsordningen – du kan unngå gebyr og straffeforfølgning
Dersom du har deltatt eller deltar i et ulovlig samarbeid og ønsker å bryte ut av dette, er lempningsordningen en mulig vei ut hvis du er den første som avslører samarbeidet og bistår tilsynet i den videre oppklaringen.
   
  Hva kan jeg oppnå ved å søke om lempning?
Det lønner seg å være den første som avslører et ulovlig samarbeid for Konkurransetilsynet. Bare èn bedrift kan oppnå full lempning.
   
  Ikke fortell andre at du vil søke om lempning eller har søkt om lempning
Vurderer du å søke om lempning? Eller har du allerede bestemt deg for å søke om lempning? Ikke fortell andre deltakere i samarbeidet eller omverden om din henvendelse til Konkurransetilsynet.
   
  Konkurransetilsynets behandling av en lempningssøknad
Konkurransetilsynet vil umiddelbart igangsette behandling av en henvendelse om lempning. Konkurransetilsynet vil så snart som mulig avholde et møte med lempningssøker.
   
  Regelverk og fakta
Få oversikt over regelverk og Konkurransetilsynets uttalelser som omhandler ulovlig samarbeid og lempningsordningen. Du finner også en PowerPoint-presentasjon om lempningsordningen til bruk for eksempel i seminarer, styremøter og i møte med klienter.
   
  Spørsmål og svar om ulovlig samarbeid og lempningsordningen
Her finner du svar på en rekke spørsmål om ulovlig samarbeid og lempning.
   
  Kontakt oss
Det er flere måter du kan kontakte Konkurransetilsynet på, dersom du vurderer å sende inn en søknad om amnesti (lempning).
   
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Etterforskningsdirektør