Telefon

Fengsel eller bot?

Personer som har deltatt i ulovlig samarbeid risikerer bøter eller fengsel. Konkurransetilsynet har utarbeidet en veileder som beskriver personlig straffansvar i kartellsaker. Den som varsler og samarbeider, vil normalt ikke bli anmeldt.

Kontakt oss

Det er flere måter du kan kontakte Konkurransetilsynet på.

En søknad om lempning etter konkurranseloven § 30 og § 31 rettes skriftlig eller muntlig til Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet vil bekrefte skriftlig, med dato og klokkeslett når lempningssøknaden er mottatt.

Henvendelser om lempning kan rettes til Konkurransetilsynet på en av følgende måter:

e-post lempning@kt.no

lempningstelefon 55 59 75 38 i arbeidstiden.

Henvendelser om lempning kan videre rettes direkte til følgende, også utenfor arbeidstiden:

Etterforskningsdirektør Kari Trones, telefon 55 59 75 86, mobil 905 10 405


Du kan også kontakte de andre medarbeiderne på etterforskningsavdelingen.

Erling Espeskog, telefon 55 59 75 43, mobil 94 83 98 09

Vidar Erichsen, telefon 55 59 75 23, mobil 91 12 94 09

Marion Stamnes, telefon 55 59 75 73, mobil 92 44 18 58Ved spørsmål om lempning er det mulig å være anonym.

Konkurransetilsynet vil umiddelbart igangsette behandlingen av en henvendelse om lempning, og så så snart som mulig avholde et møte med lempningssøker.

<< Tilbake til hovedside om lempningsordningen

 

Lempningsskjema

Lempningssøknad

 
 
Sist endret: