Telefon

Fengsel eller bot?

Personer som har deltatt i ulovlig samarbeid risikerer bøter eller fengsel. Konkurransetilsynet har utarbeidet en veileder som beskriver personlig straffansvar i kartellsaker. Den som varsler og samarbeider, vil normalt ikke bli anmeldt.

Kontakt oss

Det er flere måter du kan kontakte Konkurransetilsynet på.

Henvendelser om lempning kan rettes til Konkurransetilsynet på en av følgende måter:

lempningstelefon 55 59 75 38 i arbeidstiden

e-post lempning@kt.no

 

Henvendelser om lempning kan også rettes direkte til følgende, også utenfor arbeidstiden:

Fungerende etterforskningsdirektør Marion Stamnes, telefon 55 59 75 73, mobil 92 44 18 58


Du kan også kontakte de andre medarbeiderne på etterforskningsavdelingen.

Erling Espeskog, telefon 55 59 75 43, mobil 94 83 98 09

Vidar Erichsen, telefon 55 59 75 23, mobil 91 12 94 09Ved spørsmål om lempning er det mulig å være anonym.

Bekreftelse på mottatt lempningssøknad og videre behandling
For å gi deg en umiddelbar bekreftelse på at vi har mottatt din lempningssøknad per e-post eller faks, ber vi deg i tillegg å varsle oss per telefon. Vi vil da straks bekrefte per e-post til deg at din lempningssøknad er mottatt.

Konkurransetilsynet vil umiddelbart igangsette behandlingen av en henvendelse om lempning.

Konkurransetilsynet vil også så snart som mulig avholde et møte med den som søker om lempning.

<< Tilbake til hovedside om lempningsordningen

Sist endret: