Illustrasjonsfoto.
Arrangert illustrasjonsfoto. © Konkurransetilsynet/Scanpix

Fengsel eller bot?

Personer som har deltatt i ulovlig samarbeid risikerer bøter eller fengsel. Konkurransetilsynet har utarbeidet en veileder som beskriver personlig straffansvar i kartellsaker. Den som varsler og samarbeider, vil normalt ikke bli anmeldt.

Lempningsordningen – du kan unngå gebyr og straffeforfølgning

Dersom du har deltatt eller deltar i et ulovlig samarbeid og ønsker å bryte ut av dette, er lempningsordningen en mulig vei ut hvis du er den første som avslører samarbeidet og bistår tilsynet i den videre oppklaringen.

Full fritakelse av overtredelsesgebyr eller reduksjon av gebyr

Det sentrale i lempningsordningen er at bedriften kan unngå overtredelsesgebyr ved å være først ute med å melde fra til Konkurransetilsynet om et ulovlig samarbeid, og samarbeide med tilsynet videre i saksbehandlingen. Lempning for deltakelse i et ulovlig samarbeid betyr enten full fritakelse fra overtredelsesgebyr (hel lempning) eller reduksjon av overtredelsesgebyr (delvis lempning).

<< Tilbake til hovedside om lempningsordningen

Sist endret: