Klubbe

Regelverk, faktaark og uttalelser

Få oversikt over regelverk og Konkurransetilsynets uttalelser som omhandler ulovlig samarbeid og lempningsordningen. Du finner også en PowerPoint-presentasjon om lempningsordningen til bruk for eksempel i seminarer, styremøter og i møte med klienter.
Sist endret: