Sporsmalstegn.jpg

Mer informasjon

Spørsmål og svar om ulovlig samarbeid

Her finner du svar på en rekke spørsmål om ulovlig samarbeid og lempning.

 

Ulovlig samarbeid

Hva er et ulovlig samarbeid/kartell?

Hvilke konsekvenser har ulovlig samarbeid for samfunnet?

Hva risikerer en bedrift som overtrer konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid?

Hvem er ansvarlig for at konkurranselovens forbud mot ulovlig samarbeid overholdes?

Kan det søkes om unntak for ulovlig samarbeid?

Hva gjør Konkurransetilsynet ved mistanke om ulovlig samarbeid?

Kan to eller flere bedrifter koordinere priser?

Kan en bransjeforening sende ut informasjon om medlemmenes priser?

Er det lovlig for konkurrenter å dele markeder mellom seg?

 

Lempningsordningen 

Hva innebærer lempningsordningen?

Hva er vilkårene for å få innvilget hel lempning (amnesti)?

Hva er vilkårene for å få innvilget delvis lempning?

Hvilke dokumentasjon/bevis må fremlegges ved søknad om lempning?

Kan mer enn en bedrift få lempning?

Hvilke virkninger vil det ha dersom lempningssøker ikke samarbeider med Konkurransetilsynet?

 

Søkeprosess og saksbehandlingen

Kan en advokat søke om lempning på vegne av en klient?

Hva skal lempningssøknaden inneholde?

Kan jeg fremsette en hypotetisk lempningssøknad?

Har Konkurransetilsynet et eget standard skjema for lempningssøknad?

Hvor skal en lempningssøknad sendes?

Kan man «reservere» en plass i køen?

Er det mulig å ta med en advokat med til møter med Konkurransetilsynet?

Vil lempningssøkers identitet bli kjent for omverden?

Kan lempningssøker selv få adgang til opplysninger i saken?

Hvordan forløper Konkurransetilsynets saksbehandling etter at lempningssøknad er inngitt.

 

<< Tilbake til hovedside om lempningsordningen

Sist endret: