regjeringen logo.jpg

Klagesaker

Nærings- og fiskeridepartementet er klageorgan for Konkurransetilsynets vedtak.

Klager stiles til Nærings- og fiskeridepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet.

Departementet offentliggjør oversikt over endelige avgjørelser i klagesaker etter konkurranseloven.

Vis departementets oversikt over klagesaker >>

Sist endret:

Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør