regjeringen logo.jpg

Klagesaker

Endringene i konkurranseloven om ny klageordning trådte i kraft 1. april 2017. Konkurranseklagenemnda er nå klageorgan for Konkurransetilsynets vedtak.

Den nye klageordningen blir gjeldende for vedtak fattet etter ikrafttredelsen.

Klager stiles til Konkurranseklagenemnda, men sendes til Konkurransetilsynet.

Vis departementets oversikt over tidligere klagesaker >>

Lenke til klagenemndas oversikt over klagesaker vil bli publisert når denne er klar.

Gå til nettside >>

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Juridisk direktør