einnsyn.png

Offentlig journal

Konkurransetilsynets offentlige journal gir oversikt over journalførte inn- og utgående saksdokumenter. Personalsaker er utelatt fra offentlig journal.

Offentlig journal (fra og med januar 2012) er tilgjengelig i basen eInnsyn.

Henvendelse om innsyn i saksdokumenter rettes til Konkurransetilsynets arkiv: post@konkurransetilsynet.no

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Administrasjonsdirektør