Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det. Offentlig journal gir oversikt over saksdokumenter som Konkurransetilsynet har sendt og mottatt i en gitt tidsperiode.

Nedenfor finner du vedtak, avgjørelser og uttalelser som nylig er offentliggjort.

Bruk menyen til høyre for oversikt år for år.

Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse