Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det. Offentlig journal gir oversikt over saksdokumenter som Konkurransetilsynet har sendt og mottatt i en gitt tidsperiode.

Nedenfor finner du vedtak, avgjørelser og uttalelser som nylig er offentliggjort.

Bruk menyen til høyre for oversikt år for år.

2017

Sakstype Sak Tittel Brevdato
Uttalelse Høringsuttalelse - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften
Uttalelse Høringsuttalelse - endring av drosjeforskriften i Oslo - innføring av miljøkrav til drosjenæringen
Vedtak V2017-21 El Proffen AS/Ep Contracting AS – Lysteknikk Elektroentreprenør AS – Elektro Nettverk Service AS – Arkel Asker og Bærum AS – Hoel Elektro AS – Røa Elektriske AS - ileggelse av overtredelsesgebyr
Uttalelse Høringsuttalelse - endring i produktforskriften - biodrivstoff
Uttalelse Høringsuttalelse - utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv
Avgjørelse A2017-2 Adams Matkasse AS - Godtlevert.no AS - konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretning om henleggelse av saken
Vedtak V2017-20 Instalco Sverige AB - konkurranseloven § 29 jf § 19 - ileggelse av overtredelsesgebyr - brudd på gjennomføringsforbudet
Avgjørelse A2017-1 Telia Company AB - Phonero AS - konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretning om henleggelse av saken
Vedtak V2017-19 Eimskip Norway AS – Nor Lines AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
Vedtak V2017-18 Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS - Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA - H Aschehoug & W Nygaard AS - Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA - ileggelse av overtredelsesgebyr - krrl § 29 jf § 10
Uttalelse Høringsuttalelse – Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk
Uttalelse Høringsuttalelse - forslag til endringer i yrkestransportlova
Uttalelse Høringsuttalelse - Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
Sist endret:

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse