Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det. Offentlig journal gir oversikt over saksdokumenter som Konkurransetilsynet har sendt og mottatt i en gitt tidsperiode.

Nedenfor finner du vedtak, avgjørelser og uttalelser som nylig er offentliggjort.

Bruk menyen til høyre for oversikt år for år.

2018

Sakstype Sak Tittel Brevdato
Vedtak V2018-22 Sector Alarm AS / Sector Alarm Group AS - Nokas AS - pålegg om meldeplikt - konkurranseloven § 18 (3) og (5)
Vedtak V2018-19 St1 Norge AS - Statoil Fuel & Retail Marine AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår
Uttalelse Høringsuttalelse - NOU 2018 4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov
Uttalelse Høringsuttalelse - NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid - Næringslivets tilgang til kapital
Uttalelse Høringsuttalelse - utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Uttalelse Høringsuttalelse - NRKs bidrag til mediemangfoldet
Uttalelse Høringsuttalelse - NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar
Uttalelse Høringsuttalelse - rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører
Vedtak V2018-18 Vipps AS - BankAxept AS/BankID Norge AS - konkurranseloven § 16 jf. § 20 - inngrep mot foretakssammenslutning - vilkår
Uttalelse Høringsuttalelse – muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11
Uttalelse Høringsuttalelse - rapport etableringshindringer i dagligvaresektoren
Avgjørelse A2018-1 Fabritius Gruppen AS - A Bygg Gruppen AS - konkurranseloven § 19 - delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
Vedtak V2018-1 til V2018-17 Forskningsmidler
Uttalelse Høringsuttalelse – forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier
Sist endret:
Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling for mat, handel og helse