Opplysninger

Dokumenter

Høring - utkast til ny samlet forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 29. november 2001 vedlagt Landbruksdepartementets høringsnotat av 15. november 2001 vedrørende ovennevnte. Vi ser positivt på de forenklinger i regelverket som den nye samlede forskriften om produksjonstilskudd i jordbruket innebærer. Vi har i tillegg valgt å peke på noen konkurransemessige virkninger av denne typen tilskuddsordninger i jordbrukssektoren.

Se dokumentet.  (pdf)

Sist endret: