Opplysninger

Dokumenter

Forskrift om tildeling av tilskudd for kondemnering av fiskefartøy i 2002

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 5. april 2002 vedlagt Fiskeridepartementets (FIDs) høringsbrev av 22. mars 2002 vedrørende ovennevnte.

Se dokumentet.  (pdf)

Sist endret: