Opplysninger

Dokumenter

Forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 28. mai 2002 vedlagt Fiskeridepartementets høringsbrev av 22. mai 2002 vedrørende ovennevnte.

Se dokumentet.  (pdf)

Sist endret: