Opplysninger

Dokumenter

Høring - Forslag om å åpne for konkurranseutsetting av kommunal revisjon

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet viser til brev av 15. mars 2002 fra Arbeids og administrasjonsdepartementet med Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av 11. mars 2002 vedlagt departementets høringsnotat "Konkurranseutsetting av kommunal revisjon?". Se dokumentet.  (pdf)
Sist endret: