Opplysninger

Dokumenter

Høring: Opphevelse av åpningstidsloven - endringer i helligdagsloven

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 22. februar 2002, vedlagt brev av 13. februar 2002 fra Barne- og familiedepartementet vedrørende ovennevnte.

Se dokumentet (pdf)

Sist endret: