Opplysninger

Dokumenter

Høring - utlysning av konsesjon til digitalt bakkenett for fjernsyn

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet er kritisk til flere av vilkårene for tildeling av konsesjon til utbygging og drift av det digitale bakkenettet for fjernsyn som nå er ute på høring. Tilsynet mener at et digitalt bakkenett vil være i konkurranse med andre distribusjonsnettverk, herunder kabel-tv, og mener at reguleringen derfor bør være mest mulig teknologinøytral. Se dokument (pdf)
Sist endret: