Opplysninger

Dokumenter

Landbruksdepartementets gjennomgang av markedsordningene i jordbruket

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Innspill til Landbruksdepartementets gjennomgang av markedsordningene i jordbruket med hensyn på rammebetingelsene for de uavhengige aktørene.

Se dokumentet (pdf)

 

Sist endret: