Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2d - merverdiavgift - norsk luftfart

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet mener alle flyselskaper må få like rammevilkår ved kjøp av bakketjenester. I dag må selskaper som kjøper disse tjenestene eksternt betale 24 prosent merverdiavgift, mens selskaper som produserer tjenestene innenfor eget konsern ikke blir belastet med merverdiavgift. Det innebærer i alminnelighet at store flyselskaper får en betydelig konkurransefordel sammenliknet med små. Se dokumentet (pdf)
Sist endret: