Opplysninger

Dokumenter

Høring - lov om offentlig støtte og rådsforordning EF nr. 659/99

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Utkast til Ot.prp. til lov om endringer i lov om offentlig støtte og kgl.res. som inkorporerer rådsforordning EF nr. 659/99 Se dokumentet (pdf)
Sist endret: