Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2 d) - Statens Vegvesen - sveising av PE -skumplater

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet mener at driften ved Statens vegvesen Hordalands treningsverksted, hvor polyetylen (PE) skumplater sveises sammen, fører til konkurransevridning i markedet. Bedriften oppfyller etter tilsynets mening ikke merkostnadskravet på grunn av subsidiering fra Staten, og tilsynet ber nå Arbeids- og administrasjonsdepartementet ta saken opp med Samferdselsdepartementet.

Se dokumentet (pdf).

 

Sist endret: