Opplysninger

Dokumenter

Høring - anbud og konkurranse om offentlig kjøpt persontransport med tog

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet er positiv til at det blir åpnet for konkurranse på offentlig kjøpt persontransport med tog. I en høringsuttalelse peker tilsynet på at det må lages et rammeverk som bidrar til konkurranse på like vilkår når alle jernbanelinjer skal ut på anbud innen 2006.

Se dokumentet (pdf)

 

Sist endret: