Opplysninger

Dokumenter

Høring - Endring av forskrift om omsetning av naturlegemidler utenom apotek

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet er positive til et forslag om å åpne for salg av avvenningsmidler for røyking i dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner. Tilsynet tror at salg av nikotintyggegummi, nikotinplaster og nikotininhalator i slike butikker vil gi lavere priser og lettere tilgang. Også andre reseptfrie legemidler bør kunnes selges i butikker, mener tilsynet.

Se dokumentet (pdf)

 

Sist endret: