Opplysninger

Dokumenter

Høring - Samferdselsdepartementets rapport ".no eller aldri"

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Om forvaltningsmodell og tvisteløsning under norsk domeneadministrasjon Vi viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) høringsbrev av 6. mai 2002 og Samferdsels­departementets (SD) høringsbrev av 23. april 2002 vedrørende ovennevnte rapport.
 
Konkurransetilsynet kan ikke se at innholdet i rapporten reiser konkurranserettslige spørsmål av betydning og har derfor ingen merknader. For øvrig viser vi til vårt brev til SD av 18. oktober 2001 med kopi til AAD, vedrørende endringer i navnepolitikken for domenenavn.
Sist endret: