Opplysninger

Dokumenter

Høring - differensiert regelverk for mikrobedrifter og nyetablerte bedrifter

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Det vises til Arbeids- og administrasjonsdepartementets brev av 18. april 2002, vedlagt hørings-brev av 19. mars 2002 fra Nærings- og handelsdepartementet vedrørende ovennevnte.

Se dokumentet.  (pdf)

Sist endret: