Opplysninger

Dokumenter

Høring - Organiseringen av et nytt statlig mattilsyn

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet viser til brev av 12. mars 2002 fra Arbeids- og administrasjons-departementet, vedlagt høringsnotatet fra Landbruksdepartementet (LD) av 1. mars 2002 vedrørende ovennevnte. Se dokumentet.  (pdf)
Sist endret: