Opplysninger

Dokumenter

Høring - Utkast til endring av konservesforskriften

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet viser til Arbeids- og administrasjonsdepartemenets brev av 25. mars 2002 vedlagt Landbruksdepartements høringsbrev av 18. mars 2002 vedrørende ovennevnte. Se dokumentet.  (pdf)
Sist endret: