Opplysninger

Dokumenter

Vedtaksvarsel om samarbeidsavtalen mellom A-pressen og Harstad Tidende Gruppen

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet viser til Eierskapstilsynets høringsnotat av 17. januar 2002 vedrørende ovennevnte. Samarbeidsavtalen omfatter en sammenslåing av Nordlandsposten AS og Nordlands Framtid AS og opprettelse av en ny avis i Bodø. Den nye avisen vil bli eid av A-pressen med 62 prosent og av Harstad Tidende Gruppen med 38 prosent. Avtalen omfatter videre en ny felles annonsesamkjøring, Media Nor, hvor partene skal være likeverdige eiere.

Se dokumentet.  (pdf)

Sist endret: