Opplysninger

Dokumenter

Høring - utkast til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 25. februar 2002 vedrørende høring - utkast til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). Se dokumentet.  (pdf)
Sist endret: