Opplysninger

Dokumenter

Konkurranseloven § 2-2d - Kompensasjon for eksporttap på gulost

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Konkurransetilsynet har i brev av 14. august 2001 mottatt en henvendelse fra Advokatfirma Simonsen Føyen, som representerer Synnøve Finden ASA (SF), vedrørende støtte til reguleringseksport av ost. Ifølge SF har Omsetningsrådet utbetalt til Tine Norske Meierier (Tine) inntil 200 mill. kroner for mye fra fondet for Omsetningsavgift til eksport av ost. Den såkalte overkompensasjonen henføres til perioden fra 1. august 1997 til 30. juni 2000. Brevet fra SF følger vedlagt.

Se dokumentet.  (pdf)

Sist endret: