Opplysninger

Dokumenter

Høring - innføring av strukturavgift i fiskeflåten

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag
Som skal finansiere et strukturfond for kondemnering av fiskefartøy Se dokumentet.  (pdf)
Sist endret: