Opplysninger

Dokumenter

Høring - innføring av strukturavgift i fiskeflåten

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Som skal finansiere et strukturfond for kondemnering av fiskefartøy.

Se dokumentet.  (pdf)

Sist endret: