Opplysninger

Dokumenter

Høring - kvoteordninger for fartøy under 28 meter

Bestemmelse
Brevdato
Sammendrag

Tilsynet er positive til at to foreslåtte ordninger representerer et skritt i retning av mer effektiv ressursbruk i fiskeriene.

Se dokumentet (pdf)

 

Sist endret: